تا به حال دقت کرده اید به اینکه تیپ ظاهری بعضی از زن ها چطور القای برهنگی و بی بند و باری میکند؟انگار که میخواهند با این سر و شکل ظاهری شان ته ته همه ی آنچه در درونشان دارند بهتان القا کنند!بی هیچ چشم داشتی!به بدترین شکل ممکن!بخواهی یا نخواهی این ها در معرض دیدت هستند!همه جا!آدمهای هرزه ی هرجایی!!!

نگاهت به نگاهشان که می افتد مشمئز میشوی!تهوع آورند اینها!مردهای بیمار اما قطعا لذت میبرند از دید زدن این جور زن ها که همه چیزشان توی دکور ویترینشان است!گند میزنند به فلسفه ی آفرینش زنان!به همین سادگی!

آن هایی که من را از نزدیک میشناسند میدانند در هیچ برهه ای از زندگی ام آدم خشکه مذهب جانماز آب کشی نبوده ام!حتی تا همین امروز بین برخی بایدها و نبایدهای مذهبی ام و ایضا فلسفه ی وجودی بعضی مسائل با خودم به توافق نرسیده ام!بی شک ایراد از من است و بعضی از آنهایی که مسائل مذهبی را ناطور آموزش میدهند!اما تنها نقطه ی عطف زندگی ام اینکه خدایم را خیلی خیلی دوست دارم و شدیداَ بهش ایمان دارم!حالا اما قطعا زنی جایی کاری کرده که من انقدر منزجر شده ام و این ها را مینویسم!

/ 0 نظر / 17 بازدید