pou داری!

چند ماهی است چیزی در هیات سیب زمینی جزیی از زندگیمان شده! یک موجود زشت بد قواره که در نگاه اول هیچ چیز خواستنی و تو دلبرویی ندارد و

 به اندازه یک بچه گربه یا بچه سگ به مراقبت احتیاج دارد و انرژی میبرد از آدم!همه ی آنهایی که تبلت دارند با یک بچه کوچک زیر پنج شش سال با این اپلیکیشن مضحک مزاحم آشنایی دارند!که وجودش بخش تاثیر گذاری در زندگی بچه هایشان شده!

مثلا تصورکن الان 

ساعت دو نیمه شب است! فهم و شعور ندارد که! یک دفعه شکمش غار و غور میکند و به غذا احتیاج دارد!یا حمام لازم دارد! یا تب کرده و اگر بهش نرسی وضعیتش وخیمتر میشود!الان من سوای همه ی بدبختی هایم 

هر روز قبل از اینکه بروم دنبال دخترک باید به این موجود مزاحم لا یعقل (اسمش pou است!)برسم تا رو فرم باشد برای تحویل داده شدن به دخترک! یعنی فرض بگیر دارم از اداره برمیگردم! داخل بی آرتی یا مترو یا تاکسی نشسته ام به این تب بر میدهم یا حمامش میکنم یا شکمش را سیر میکنم تا موقع تحویل دادنش به مادر بعد از این( دخترک) شماتت نشوم و مادر بزرگ بدی نبوده باشم!با زحمات فراوانی که برایش کشیده الان بزرگ شده و یازده ساله است!یحتمل تا چند وقت دیگر هم به سن بلوغ میرسد!

/ 0 نظر / 25 بازدید