دیروز متاسفانه از چیزی که میترسیدم سرم آمد!بعد از یکی دو روز اداره نرفتن با پرونده ای جدید روبرو شدم!مساحت ملک مساحت بالایی است!چیزی خدود 86000 متر!باید دفاع کنم!جلسه رسیدگی بسیار نزدیک است!مربوط به اراضی لواسانات!اعتراض کردم!نپذیرفتند!فریاد زدم نپذیرفتند ارجاع پرونده را عوض کنند!من با همه ی خاندانم اگر جمع شویم نمیتوانیم 86000 متر را مساحی کنیم!جطور باید با وجود این پرونده جدید کوفتی شبها بخوابم!هر شب کابوس میبینم مطمئناَ!گویا به عمد خواسته اند ترس من را از پرونده های بزرگ بریزند!

/ 0 نظر / 18 بازدید