داستان از آنجایی شروع شد که قرار شد برای آمار پرونده هایی که ختم به خیر میکنیم پاداش نقدی در نظر بگیرند از طرف اداره!تلاش همکاران مضاعف شده بود و همه سعی  میکردند گوی سبقت را در بالابردن دعاوی له دولت از یکدیگر بربایند.غافل از اینکه این طرح جدید مدیر کل تنها در خصوص تعدادی از دوستان و نزدیکان جناب رئیس بعد از این قرار است اجرا شود!از اینجا به بعد بود که ماندن در اداره و محیط مسمومش کاری روانفرسا شد برایم!بحث پاداش نقدی نیست!بحث ندیده شدن و به حساب نیامدن است!بحث صداقت بیش از حدی و پیگیری های زیاده ایست که برای برخی پرونده های مرده اداره داشتم و علیرغم آمار بسیار خوب و بالای پرونده های موفقی که داشتم ناسپاسی کردند در موردم!با چشم های پف کرده و قیافه عبوس سعی کردم حالیشان کنم اشتباهشان را!از روبرو شدن با رئیس احساس اشمئزاز میکردم!دردم این است که موقع صحبت کردن همیشه تقدیر و تشکر دارد و موقع عمل راه دیگری میرود متاسفانه!شاید اگر من هم پاداش چند میلیونی میگرفتم حالم به اندازه ی دیگران خوب بود!شاید به یک فقیر کمک میکردم! شاید دست کسی را میگرفتم!شاید هم در عین ناباوری پول هایم را در جوی آب میریختم!به هر حال همه ی مایی که در اداره ی حقوقی کار میکنیم متبحر و متحصص هستیم در کارمان!تبعیض را نمیتوانم هضم کنم!

......................

در جای جای شهر که راه میروی پر شده از پوسترهای تبلیغات انتخاباتی!عزیزانمان در پر و پخش کردن پوسترها به هیچ وجه رعایت نظافت شهر و حال و روز شهروندان سردر گمی مثل من و شما که همینطوری هم افکارشان به  هم ریخته و درهم است را نکرده اند!تعداد انگشت شماری از افراد قابلیت نشستن پشت میزهای شورای شهر را دارند!هواستان جمع باشد!رای ندادن به هیچ وجه کار خوبی نیست!روزنه های تغییر و بهبود در شرایط سو سو میزند!در آن یکی انتخابات خیلی خیلی مهم تر به جناب روحانی رای بدهید!انسان شریف دلسوز و متعهدی است.آقایان حمایتش میکنند!با آمدنش اتفاقات خوشحال کننده ای در مملکت می افتد!باور کنید!جان مادرتان روحانی را یادتان نرود! به روحانی رای بدهید!

/ 0 نظر / 7 بازدید