نشسته تمامی فلش کاردهای جنگلش را ریخته وسط  سالن و سرتاسر خانه را با آنها فرش کرده! همزمان اسمهای نا

مانوسی را به زبان می آورد! فاطمه، الینا، رکی!!! کارتها را ریخته وسط خانه و تکرار میکند اوکتاپوس ( تلفظ  u k اختاپوس!) !حیف است که رکسانا را رکی صدا میزند !دیده شده که یک بار هم الینا را الی صدا زده!مثل مادرش که وقتی جایی بهترین دوستش را آزی صدا کرده و با هم کلی خندیده اند!

/ 0 نظر / 11 بازدید