عجب!

خیلی جالب است واقعاً!حدو دو سال است که هرروز وبلاگ این(؟!!) بانو را باز میکنم به این امید که بیست و شش سال و یک روزه یا دو روزه شده باشد اما!

هر بار فقط میبینم در قسمت پروفایل نوشته فلانی ام!بیست و شش ساله!این تنها مطلبی است که طی این دوسال در وبلاگش ثابت مانده!

پیدا کن پرتقال فروش را!

البته این روند در خیلی از وبلاگهای بانونویس همیشه بوده و هست!هم جنسیم به هر حال!

/ 0 نظر / 11 بازدید