روزها مینویسد از حسش!

خیلی درد دارد!خیلی!

بغض همه ی وجودم را گرفته!چنین مواقعی بدتر از همه دروغگویی مسئولان است!متاسفانه شنیدن واقعیت یک رویا شده!به این ذهنیت رسیده ام که هر چه میشنوم دروغ است مگر آنکه خلافش ثابت شود!

یک مقام مسئول ساعتی بعد از سقوط هواپیما در مصاحبه تلویزیونی میگوید:خوشبختانه خیلی از مسافرین با پای خودشان از هواپیما بیرون آمدند!خیلی هم خوشحال است که مجری عنوان "سقوط" به کار نبرده و به ذکر کلمه "حادثه"بسنده کرده!انگار که خیلی متفاوت است معنی این دو کلمه با هم!و بعد!حول و حوش دوازده شب میشنوی روح هفتاد و هفت نفر انسان بی گناه پرواز کرد!

/ 0 نظر / 8 بازدید