روزهای جمعه که نه!تصحیح میکنم!غروب های جمعه کشدار میشود اغلب!احساس غربت به آدم دست میدهد!حالا اگر با یک جمعی باشی کمتر نمود پیدا میکند برایت!کشداری غروب جمعه!غروب جمعه دلگیر است!
ربطی به بی مذهبی و با مذهبی و لامصبی بودن آدم هم ندارد!غروب جمعه کشدار است!مادر هم نیست!تنهایی به سفر رفته!غروب جمعه دلگیر است!همینطور بیخودکی!

/ 0 نظر / 7 بازدید