سندرم تکراری بینی آدم ها!

مدتی است(چیزی حدود دو هفته!) در تاکسی و اتوبوس و مترو آدمها را تکراری میبینم!نمیدانم این سندرم تکراری بودن آدمها تا کی میتواند ادامه پیدا کند اما این حس که فکر میکنی اکثریت قریب به اتفاق آدمها تکراری اند درد بزرگی است!تکرار دیده ام!ندیده ام!کجا دیده ام حس بدی در آدم ایجاد میکند!

حالا شاید واقعاً و به طور اتفاقی این آدم ها همان آدمهای دیروز و پریروز باشند که دوباره میبینمشان اما اولین عقبه ادامه دار و شرم آور این بیماری دنباله دار این است که با دیدن بدیهی ترین آدمهای اطرافت و حتی خیلی خیلی آشناها می ایستی و زل میزنی بهشان و با شرمندگی میپرسی من شما را کجا دیده ام!و بدین ترتیب شخص به کرات دیده شده را از خودت نا امید میکنی!

/ 1 نظر / 14 بازدید