نمیدانم دقت کرده اید یا نه!از دست به یقه شدن راننده تاکسی ها که خاصیت دائمی و هرروزشان است اگر بگذریم آدمها نزدیک اعیاد که میشود بدجوری باهم مهربان میشوند!اصلا حس محبت کردن به یکدیگر به هر دلیلی در وجودشان قل قل میکند!بی دلیل و بهانه به هم بفرما میزنند!اتفاقی که در معدود اوقاتی قابل ملاحظه است!

امشب بی هیچ برو برگرد شب خوبی است!ناصر وحدتی آهه بوگو میخواند!بشکن زدن خواننده در رادیو هفت اگر نامحسوس باشد اشکال شرعی ندارد و قابل چشم پوشی است!امیرحسین مدرس اسفند روی ذغال ها میریزد!

بوی اسفند پیوسته برایم تداعی کننده همه ی حس های خوب دنیا بوده!حس وصال!حس شادیهای ماندگار!حس زایش حتی!ارتباطش را به این آخری نمیدانم!اگر بخواهم صادقانه اعتراف کنم بیرون رفتن و خیابان گردی امشب سه نفره مان بخشی اش جهت استشمام این بوی دوست داشتنی و ذخیره کردنش در ریه هایم بود!همین حس من را تا مدتها سرخوش نگه میدارد!

امشب آدمها میتوانند به یک دلیل عمده و اصلی شاد باشند!این روزها ملت ما با هر بهانه ی کوچک و بزرگی میخواهند دور هم شادی کنند!بخندند!

..............

همه ی اینها دلیل نمیشود که نگویم منصور ضابطیان مجری برنامه ی رادیو هفت از نزدیک به هیچ وجه ظاهر فریبنده و دلچسبی ندارد!قابل تحمل است!این کچل بانمک دوست داشتنی!

/ 0 نظر / 14 بازدید