حقوق خوانده ی کنه طور!

در کل آدم بی جنبه ای هستم!یکی از بدترین خصوصیات اخلاقی ام همین کنه گی است!باید ته هر چیزی را در بیاورم!ته قوطی رب!ته بطری دوغ!ته پرونده!!!بی شخصیتم اساسا!یک خصلت بندال طوری و چفت و چسبی در وجودم هست که من را به سرعت به سوی رسیدن به خواسته هایم سوق میدهد و اینکه اگر چیزی را بخواهم باید به آن برسم!الان به خودم اییییییییییین همه زحمت دادم رفتم پرونده این حجم را بردم پیش رئیس شعبه با هم ورق زدیم!کمی در مورد برگ شمار نبودنش بهم تذکر داد!وقتی حس کردم به قدر کافی قانع شده لایحه از پیش نوشته شده را تقدیمش کردم و رای گرفته زدم بیرون از شعبه!دخترک را برنداشتم و خواستم کمی برای خودم باشم!بعد از مبارزه ی تن به تن با رئیس!که تا همین الان چند بار یاداوری کرده من را به چشم خواهر زاده اش میبیبند و به نظرش بی تردید یا خواهر زاده جانش همزاد من است یا من تصویر مصدق او!و بعد پرونده با این حجم را زدم زیر بغل و مثل بارکش ها تا خانه پیاده آمدم!

/ 1 نظر / 12 بازدید
داداش محمد جواد

وا! دور از جوووون... بارکش چیه!!! [نیشخند]