مامان خرس گنده!

دخترک با ولع هرچه تمامتر کیک کاکائویی را میچپاند در حلقش و من لذت میبرم از کیفیت خوردنش به این نحو!برای دخترک همه ی کیک های دنیا طعم کیک تولد را میدهند!چرا؟!!نمیدانم!

خوبی این پودر کیک های آماده این است که همه ی دخترک ها و حتی پسرکها مادرشان را شیرینی پز قابلی میبینند و رویشان بغایت حساب باز میکنند!انگار که مادر بعد از اینکه اولین کیکش را تحویل داد باید از انجام همه ی کارهای سخت دنیا بر بیاید و بعد از آن توقعات ازش بالا می رود و کار به جایی میرسد که در می آید میگوید شما به این بزرگی (و خرسی البته!)چرا جواب این و آن و آن یکی سئوالم را نمیدانی!چرا!؟

/ 0 نظر / 19 بازدید