راستش از همان روزی که نشستیم با رییس بعد از این مقاوله نامه نوشتیم که من یک روزهایی در هفته یک ساعت های خاصی نباشم زد و از جایی که هیچ صندلی ای تا به حال به هیچ رییسی وفا نکرده رییس ما عوص شد.الان رییس ما یک خانوم است که خیلی موافق حقوق خانم هاست و خیلی بیشتر از این موصوع ناز و ادا دارد.یعنی دقیقا همزمان با اینکه کلی نسبت به کارش متعهد است خیلی هم ادا اطوار از خودش در می اورد و به صورت مداوم یک نفر میبایست در مقام اسکرتی ایشان ایفای نقش کند.حالا ماییم و ادا اطوارهایی که این خانوم از خودش در می اورد که البته تا امروز قدری روحیاتش تلطیف یافته اما هنوز برای ما به عنوان همنوعانش عیر قابل تحمل است.

/ 0 نظر / 19 بازدید