آدمی است دیگر!

یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد!

دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور .........

/ 0 نظر / 10 بازدید