میخواستم این مطالب رو به ضمیمه پست قبل بنویسم که پرشین بلاگ یاری نکرد.ناچار شدم یه پست واسش بگذارم!

در مورد آشوبگریها و تخریب اموال عمومی هم نظرم اینه که این کارها توسط یه عده آدم فرصت طلب انجام میشه که تو همه ی فرصت ها قصد آسیب زدن به نظام و از بین بردن اموال عمومی رو دارند.این دسته از افراد همیشه منتظرند تا آب گل آلود بشه.مسئولیت این کارها رو من نوعی که طرفدار میرحسین موسوی هستم به هیچ وجه نمی پذیرم.اما اون عده ای که دست به این قبیل کارها میزنند باید بدونند با تخریب این اموال اول به خودشون ضربه میزنند و بعد به دیگرانی که راه بهتری رو برای رسیدن به خواسته هاشون انتخاب کردند!امیدوارم بیماریشون درمان بشه و فردای قیامت بتونند در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشند.

مهمترین مطلب که دوباره تکرارش رو لازم میدونم این هست که من طرفدار میرحسین اونقدر میدونم که نمیخوام امکاناتی رو که برای رفاه خودم ایجاد شده از بین ببرم و از کسانیکه نسبت دروغ بهم بدند به شدت ابراز انزجار میکنم!

به طرفدارای اون یکی کاندیدا نوشت:کاش به جای این همه شور انتخاباتی کمی هم شعور انتخاباتی داشتید!

دارم میرم طرق!ممکنه نظرات رو تاییدی کنم!