حلول سال هزارو سیصد و هشتاد و هشت به همتون مبارک.شرمنده که وقت ندارم به خونه ی تک تکتون بیام اما سر سفره ی هفت سین و موقع تحویل سال به یادتون بودم.آغاز سال نو رو بهتون تبریک میگم.با آرزوی سالی پر از خیر وبرکت سلامتی و موفقیت.