بابا ایول دارید همتون به خدا!دستتون درد نکنه!جداً میگم!دست و پاتون درد نکنه!خیلی با معرفتید!درسته که کارمون هنوز به اون جاها نرسیده که بشنیم با هم نون و نمک بخوریم و شایدم هیچ وقت نرسه به اونجا اصلا!ولی دستتون درد نکنه!مگه من این چند روزه طی پست های اخیرم نیومدم به شما گفتم که برا اون یکی همسایه بغلیمون و یکی از آشناهامون و کاج مطبقم دعا کنید!

اون از همسایه مون که حالش بدتر از بد شد!اون از کاج مطبق قشنگم که شاخه هاش بیشتر از دیروز آویزون شد و فردا پس فردا باید یه مجلس بگیرم و برا مرحوم شدنش از ته دل زار بزنم!اینم از خودم!اصلا ببینم نکنه این دعاهای سبزتون البته اگه در کار باشه داره تبدیل به نفرین میشه و  به صورت چپکی عمل میکنه؟!

موندم حیرون که چه دردی از دیشب تا حالا عارضم شده که از موهای سرم تا ناخنای پام رو درگیر خودش کرده!حالا جداً اگه از این دو نقطه بگذریم که هرچی بلا ملا سرش بیاد طرف حسش نمیکنه!ولی خداییش برام سر و کمر و دست و پا نمونده از دیروز تا حالا!حتی انگشتامم ورم کرده!آخه مگه میشه آدم تو یه روز مرضی بگیره که همه جای بدنش رو درگیر کنه؟!الحق که ایرانی جماعت از بر عکس همه چیز خوب توانایی داره!من که میدونم همه ی اینا از برکت دعاهای خیر شماست!آخه من که مجبورتون نکردم بشینید واسم ذکر "یا غیاث المستغیصین"بخونید و ختم"امن یجیب"بگیرید!کردم؟فوقش میگفتید دلمون نمیخواد دعات کنیم!اما نفرینمم نمیکردید خب!

دستتون درد نکنه تا حالا هرچی میخواستید به دادم برسید!ولی دیگه به خدا تا همین جا بسه!به جان خودم اگه یه گوشه از شیش گوشه ی دلم راضی باشه از امروز به بعد در حق من و دخترم و همسرم دعا کنید!

اصلاً خواهر من!برادر من!ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان!